Dětskou skupinu Hnízdečko

pro Vás nyní připravujeme.

Do otevření nepřijímáme přihlášky.

Dětská skupina Hnízdečko

Dětská skupina Hnízdečko (DSH) je soukromé předškolní zařízení poskytující službu péče o dítě od 2 let do 6 let, které vzniklo v nově zrekonstruovaných prostorách Rezidence Hnízdo v Uherském Hradišti - Jarošově. Poskytuje podporu pro pracující rodiče a dětem nabízí bezpečné a citlivé prostředí pro jejich zdravý vývoj. Provozovatelem DSH je Hnízdečko, z. s.

Mise Dětské skupiny Hnízdečko

Mise Dětské skupiny Hnízdečko je poskytovat bezpečné, podnětné a láskyplné prostředí, kde se děti mohou učit a růst. Zahrnuje to podporu jejich sociálního, emocionálního, fyzického a kognitivního vývoje skrze aktivity a interakce. Dětská skupina se také snaží podporovat rodiče v jejich rodičovských rolích a vytvářet silnou a podporující komunitu.

Cíl Dětské skupiny Hnízdečko

Cílem Dětské skupiny Hnízdečko je zajistit, aby každé dítě mělo možnost dosáhnout svého plného potenciálu v podporujícím prostředí. Také připravuje děti na jejich budoucí školní a životní cestu. Učíme je dovednostem, které potřebují pro život, a podporujeme je v budování pozitivního sebevědomí a sebeúcty.

Jak to u nás vypadá

O nás

Dětská skupina Hnízdečko bude brzy registrována Ministerstvem práce a sociálních věcí jako "dětská skupina" dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějšího předpisu. Nachází se v přízemní budovy Rezidence Hnízdo, komunitního a rodinného centra v Uherském Hradišti. Prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy vycházející z vyhlášky č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí, a zákona o dětských skupinách. Provoz je podpořen Operačním programem Zaměstnanost plus s registračním číslem CZ.03.01.02/00/23_049/0001817.

Náš tým

O děti se stará kvalifikovaný tým. Všechny pečující osoby mají absolvovaný kurz první pomoci od certifikovaného školitele a  profesní kvalifikaci dle aktuálních požadavků na zřizovatele dětských skupin, kterou si i nadále zvyšují a v neposlední řadě také několikaleté zkušenosti s péčí o malé děti z praxe i osobního života.

Provozní doba

 OD PONDĚLÍ DO PÁTKU

OD 6:00 DO 16:30 HODIN

Provozní doba může být upravena na základě potřeb rodičů. 

Rozvoj dětí

Dětská skupina Hnízdečko podporuje sociální, emocionální, fyzický a kognitivní vývoj dětí skrze širokou škálu aktivit. Pro sociální vývoj se využívají skupinové hry, které učí spolupráci, sdílení a asertivitu. Emocionální vývoj je podporován aktivitami zaměřenými na sebeuvědomění a sebepoznání, včetně výtvarných aktivit a povídání si o emocích. Fyzický vývoj je podporován skrze řízené hry a cvičení pro rozvoj hrubé a jemné motoriky, jako je taneční a hudební koordinace. Kognitivní vývoj je podporován prostřednictvím výukových aktivit, které podporují logické myšlení, řešení problémů a rozvoj jazykových dovedností, stejně jako předčtenářských a předpočetních dovedností.

Desatero péče o děti v DSH 

 1. Respektujeme jedinečnost každého dítěte: Každé dítě je jedinečné a má své vlastní potřeby, zájmy a tempo vývoje. Respektujeme to a přizpůsobujeme naši péči a výuku každému jednotlivci.

 2. Podporujeme celkový vývoj dětí: Zaměřujeme se na sociální, emocionální, fyzický a kognitivní vývoj dětí skrze širokou škálu aktivit.

 3. Vytváříme bezpečné a podporující prostředí: Naše skupina je místem, kde se děti cítí bezpečně a jsou podporovány. Vytváříme prostředí, kde se děti mohou radostně a v bezpečí rozvíjet a učit.

 4. Podporujeme autonomii dětí: Respektujeme děti jako samostatné jedince a podporujeme je v rozvoji jejich vlastní iniciativy a nezávislosti.

 5. Rozvíjíme důvěru a respekt: Učíme děti, jak se navzájem respektovat, a jak se podělit o hračky a prostor. Rozvíjíme pocit společenství a vzájemné důvěry.

 6. Využíváme hru jako prostředek učení: Věříme, že hra je nejdůležitější způsob, jak se děti učí a objevují svět. Poskytujeme mnoho možností pro hry a tvořivé činnosti.

 7. Podporujeme zvídavost a lásku k učení: Chceme, aby se děti těšily na objevování nových věcí a vytváříme prostředí, které podporuje jejich zvídavost a lásku k učení.

 8. Zapojení rodičů: Věříme v silný vztah mezi rodinou a školou. Podporujeme aktivní zapojení rodičů a udržujeme otevřenou komunikaci.

 9. Respektujeme přírodu a životní prostředí: Učíme děti, jak respektovat a pečovat o přírodu a životní prostředí. Zařazujeme aktivity na čerstvém vzduchu a učíme děti o významu udržitelnosti.

 10. Zdraví a dobrá výživa: Zdraví dětí je pro nás prioritou. Poskytujeme zdravé a vyvážené jídlo a podporujeme fyzickou aktivitu.

Přístup k dětem

Respektujeme jedinečnost a individualitu každého dítěte. Chůvy se snaží přizpůsobovat svůj přístup a aktivity tak, aby vyhovovaly individuálním potřebám a schopnostem každého dítěte, a to s maximální empatií a porozuměním pro situace a emoce, které děti prožívají. Věříme, že učení se nejčastěji odehrává v kontextu bezpečných a podporujících vztahů, a proto se naše učitelky snaží vytvořit s každým dítětem pozitivní a smysluplný vztah. Vždy respektujeme dětskou autonomii a podporujeme děti v rozvoji jejich vlastní iniciativy a nezávislosti. 

Cena

Pro aktuální školní rok 2023/2024 je stanovená výše poplatků za pobyt v DSH 3.846,- Kč/měsíc. Při absenci dítěte se žádná část poplatku neodečítá.

V ceně stanoveného poplatku na dítě je zahrnuto:

 • Místo pro zapsané dítě k celodenní docházce
 • Zákonné pojištění
 • Komplexní péče o dítě
 • Celodenní pitný režim
 • Celodenní strava (snídaně, svačiny, oběd)
 • Veškeré hygienické potřeby
 • Pravidelná údržba ložního a ostatního prádla
 • Kreativní a výtvarné potřeby
 • Spotřebované energie, voda, teplo, data
 • Pravidelná obnova hracích prvků, hraček, her a ostatního vybavení
 • Vzdělávací a kulturní program pro děti v Rezidenci Hnízdo

V ceně stanoveného poplatku na dítě není zahrnuto:

 • Speciální dietní strava dle doporučení lékaře
 • Kojenecká strava
 • Kojenecká voda
 • Vstupné při návštěvě kulturních a vzdělávacích akcí pro děti mimo Rezidenci Hnízdo
 • Jízdné při návštěvě kulturních a vzdělávacích akcí pro děti mimo Rezidenci Hnízdo

Registrace

Registrovat se lze prostřednictvím zaslání vyplněné přihlášky včetně stanovených příloh na email: info@hnizdouh.cz nebo ji odevzdat osobně v Rezidenci Hnízdo.

Co je třeba zaslat: 

 1. Přihlášku
 2. Potvrzení lékaře
 3. Potvrzení o zaměstnání/studiu/podnikatelské činnosti/aj. alespoň jednoho z rodičů/zákonných zástupců 

Přihlásit lze dítě ve věku od 2 do 6 let. Přednostně budou přijímány děti k celodenní celotýdenní docházce.

Kapacita DSH je 11 dětí, z toho:

 • 4 místa pro mladší děti (od 2 do 3 let)
 • 7 míst pro starší děti (od 3 let do zahájení povinné školní docházky)
 • dle věku k 31.8.

Novinky

Objevte informace a aktuální novinky, které sdílíme pro veřejnost zde:


Zprávy pro rodiče a důležité informace sdílíme přes portál Má školka, kde také mohou rodiče děti přihlašovat/odhlašovat v jednoduchém uživatelském rozhraní třeba ze svého mobilního telefonu. 

Hnízdečko z. s.

Sídlo: Pivovarská 273, 686 01 Uherské Hradiště – Jarošov

Telefon: +420 777 496 666

Email: info@hnizdouh.cz

IČO: 19157517/DIČ: CZ19157517

Číslo bankovního účtu: 2102508816/2010 (Fio banka)

© 2022 Dětský svět Rezidence Hnízdo
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!